Čaša

Nekad si mi mnogo lepše sjala
čašo moja od finog kristala
šta li se to s našim sjajem zbilo
ko da nas je vreme pregazilo.

Nekada si punija mi bila
da te nije samoća ispila
priljubi se čašo moja mala
i mene je usna ispijala.

Prikloni se mome dlanu sada
da u tebi probudi se nada
pa kroz tebe da vidim na dlanu
malo sreće u ovome danu.

Sada kao u zanosnom transu
ljubio bi tvoju hladnu masu
ko nekada kad bi dobra bila
pa me opet srećnim učinila.