Čudno seme

U meni su neke klice
kao reke ponornice
tako je to u ljubavi
izgubi se pa se javi.

U meni je nešto čudno
sve se nadam uzaludno
ljubav kao letnje kiše
dođe pa je nema više.

U meni se ljubav javi
ko bujica sve poplavi
onda dođe neka suša
pa ko zemlja puca duša.

Kako dođe tako ode
ko sa dlana kapi vode
u meni je seme čudno
zaljubim se uzaludno.