Dunav i Sava

Sava noćas lenjo teče
nikud ne žuri
Dunav je na ušću čeka
da je zagrli.

Tu na ušču reke dvije
gledao sam ja
kako Dunav u zagrljaj
Savu uzima.

Dvije reke vekovima
teku ka moru
ja ih svakog jutra na put
pratim pred zoru.

Vekovima traje
to je ljubav prava
hajde mala da budemo
mi Dunav i Sava.