Kip slobode

Pustiću oko neka pogledom
pretraži svaki kamen i stenu
ako je oči nemogu naći
gledaću je makar u kamenu.

Pustiću oko suzu da kapa
nek' bije kao čekić o stenu
ako je više imat ne mogu
imaću je makar u kamenu.

Pustiću moje srce nek bije
nek' ludi kao talas o stenu
ako te oči videti neće
gledaću te barem u kamenu.

Blistaće se kao kip slobode
u dvorištu mome večno sjati
jednoga dana iz mramorne stene
suze će je same isklesati.