Ništa novo

Kada novo jutro svane dođi mi
prvu kafu sa tobom da popijem
sretali se nismo evo godina
viđali se ponekad u snovima.

Ništa novo ne očekuj sutra
sve sam dao što mogu da dam
još mi ovu uslugu učini
biću srećan barem jedan dan.

Dugo sam se sa noćima
družio
utočište nikom nisam
pružio
slušao sam, ti si svoju
utehu
tražila u nekom drugom
čoveku.