Oronula kuća

Oronula kuća
stari orah pao
pod njim sam ti prvi
poljubac ukrao.

Vratanca na orah
potpuno nalegla
kroz koja si posle
poljupca pobegla.

Ulazna se vrata
od šiblja ne vide
poljubac mi prvi
iz glave ne ide.

Bilo gde da živiš
ti si u srcu mom
u mislima mojim
i u selu banatskom.