Pred kućom

Pred praznom kućom
starica majka
k'o suva travka njena je duša
poslednjom snagom
slomljenog srca
daljinu nemu noćima sluša.

A i on negdebu tuđoj zemlji
oseća majku u svojoj duši
daleka zemlja surova hladna
mirne im snove no}ima ru{i.

Daleka zemljo sina joj vrati
ti ne znaš šta je srpkinja biti
da si u pustoj noži balkana
možda bi sada plakala i ti.