Sene

Ulicom pričam
kao da sam lud
niko te ne vidi kraj mene
govorim stalno
volim te, jer znam
tu negde su tvoje sene.

Ispružim ruke
kao u snu
kad neko prođe pored mene
govorim stalno volim te
jer znam
tu negde su tvoje sene.

Ponekad oči
sklopim na tren
da ti se stvoriš pored mene
govorim stalno volim te
jer znam
tu negde su tvoje sene.

Osećam čudne poglede
ljudi u kraju mom
pitaju se šta je
jer ne znaju
da ludujem za tobom.