Traži majka

Traži majka
leka i lekare
misli bol je
zbog ljubavi stare.

Traži majka
vidare u kraju
ove moje
rane da vidaju.

Traži majka
i mleko od ptice
leči rane
svoje jedinice.

Ja ne ležim
zbog tuge i bola
Amorova strela
srce me probola.