Voli me

Voli me
kada vreme izbora ti čelo
i kad starost salomi ti telo
voli me, voli me i tada.

Voli me
kada dodje sudjeno nam vreme
i kad vise ne budes kraj mene
voli me, voli me i tada.

I kad me više ne bude bilo
u srcu čuvaj me ti
uvek pred snove
kad zatvaraš oči
seti se moje tople ljubavi.